Arbetsgrupper

Ekonomi
                               Maria Hansson                                Emma Idman Roybon


Personal och organisation
Emma Idman Roybon
Maria Hansson
Caroline MellnertKommunikation och marknadsföring

Cecilia Svedebring
Emma Idman Roybon
Jeanette Nellsjö

Anläggning
Robert Donnelly
Alex B Larsson
Philippa Wipp
Catharina Enocsson
Cecilia Svedebring
Sponsring och bidrag
Jannike Brandt
Jeanette Nellsjö
Robert Donelly
Caroline Mellnert
Emma Idman Roybon

Evenemang
Catharina Enocsson
Jannike Brandt
Philippa Wipp