Arbetsgrupper

Anläggning
Jannike Brandt
Cecilia Svedebring
 
Kommunikation och marknadsföring
Cecilia Svedebring

 

Ekonomi
Monique Carden
Maria Hansson
 
Personal och organisation
Emma Idman Roybon
Maria Hansson
Monique Carden
Emma Tilson

Evenemang
Flaminia Andersson Corvo
Catharina Enocsson


Sponsring och bidrag
Jannike Brandt
Emma Idman Roybon
Emma Tilson