Vi är glada att kunna erbjuda dig som medlem den här tryggheten och vill göra dig uppmärksam på vart du ska vända dig för att anmäla

en skada eller få mer information om försäkringen.Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:


  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
     
  • under enskild ridning och träning.
     
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.


Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen >>


Anmäl skada så här
Om du vill anmäla en skada kontaktar du din förening.
Föreningen anmäler din skada här>>.

Frågor om anmäld skada
Har du frågor om ditt skadeärende ring 0771 - 960 960.

Skador före den 1 januari 2017
Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017
kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.