Om Lomma Ridklubb

Lomma Ridklubb är en ideell förening, grundad 1974.
Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för alla åldrar på olika kunskapsnivåer inom olika discipliner. Vi erbjuder ridutbildning av hög kvalité för barn, ungdomar och vuxna i en miljö där gemenskapen alltid är i fokus.


Vi fokuserar på att ge alla våra medlemmar en gedigen ridundervisning med god hästkunskap baserat på våra värdegrunder och policys för god djurhållning och kamratskap.
Grunden för vår verksamhet är att vi erbjuder en hög kvalitet i undervisningen med välutbildade instruktörer och välskolade hästar.
Vår verksamhet bedrivs i en unik havsnära naturskön miljö som erbjuder flera mervärden.
Klubben är även en ”fritidsgård” för många av våra medlemmar där man träffas och umgås över åldersgränserna kring ett
gemensamt intresse.
Vi ska erbjuda en säker hästupplevelse i en trygg och kvalitativ miljö med gemenskap för alla.
 


”En klubb för alla hela livet”

Anläggningskarta