Ungdomssektionen


US Styrelse       US Kalender

Alla barn och ungdomar under 26 år som är medlemmar i Lomma Ridklubb utgör klubbens ungdomssektion
och representeras av sin egen styrelse.

US främjar aktivt utbildning av ungdomar till ett bättre hästkunnande och öka förståelsen för hästens naturliga behov och beteende. Detta görs genom att anordna kurser och aktiviteter, samt finnas till hands i stallet. Dessa kurser sker både med och utan häst.

US önskar bidra till en god kontakt mellan barn och unga för att skapa en god, kamratlig och demokratisk miljö i stallet.