Till dig som vill stödja Lomma Ridklubb

Lomma Ridklubb är en ideell förening med målsättningen att vara en framgångsrik förebild inom ridsporten. Lomma Ridklubb verkar för att främja hästintresset hos barn, ungdomar och vuxna. Klubben bedriver en kvalitetssäkrad ridskola med tyngdpunkten på den klassiska ridningen men vi tillfredsställer samtidigt utbildningsbehovet för andra hästsportgrenar. Utbildning ges både för rekreation och i syfte att nå högt ställda mål. Under veckorna har vi ett trettiotal lektionsgrupper på olika nivåer som t ex knatteridning och studentridning.

Lomma Ridklubb verkar för en god kamratanda.
Genom vår ungdomsverksamhet främjar vi aktiviteter även vid sidan om ridningen, i en sund och drogfri miljö. I förlängningen handlar det om en verksamhet med stora sociala värden där unga lär sig att ta ansvar. Omtanken och vården av djuren ger en extra dimension som inte finns i någon annan idrottsverksamhet. Inte minst för barn från otrygga hem kan ridklubben bli något av ett andra hem. Ridskolan är en utbildningsplats, mötesplats och "fritidsgård" sju dagar i veckan.
Klubben satsar på barn och ungdomar genom olika aktiviteter.
Vi verkar inom ramen för idrottens satsningar
"Handslaget" och "Idrottslyftet" samt ungdomsledareutbildning via såväl Svenska Ridsportförbundet som SISU Idrottsutbildarna.
Lomma Ridklubb arbetar också utifrån tydliga måldokument med en sund ekonomi. Det behövs alltid extra tillskott för att kontinuerligt investera i anläggningen och hästar samt ridlektioner som håller hög kvalitet genom att personalen får tillfällen för fortbildning.
Lomma Ridklubb anordnar tävlingar för klubbmedlemmar och externa tävlingar där ryttare från andra klubbar kommer till oss. 
Vid våra tävlingar är det mycket besökare och ett bra tillfällen för dig eller ditt företag att exponera er. Du har möjlighet att skänka priser, dela ut informationsblad eller varför inte stödja med ett eget hinder?
Vi hoppas att vi kan hitta ett samarbetsområde där du eller ditt företag stöttar våra barn och ungdomar att utvecklas inom ridsporten. Har du egna idéer eller funderingar så finns det alltid möjlighet att skräddarsy en annan lösning som passar dig eller ditt företag på ett bra sätt.
Hör av dig så berättar vi mer!
Kontakta oss på; kontoret@lommaridklubb.se

Stora Anläggningspaketet

Kostnad 10 000 kr/år
 
I paketet ingår:

 • Skyltplats ridhus, stor (längd 5 m). Företaget tillhandahåller skylten.
 • Er logotyp på vår hemsida med länk till er hemsida

Lilla Anläggningspaketet

Kostnad  5 000 kr/år

I paketet ingår:
 • Skyltplats ridhus, mindre (längd 2.5 m). Företaget tillhandahåller skylten.
 • Er logotyp på vår hemsida med länk till er hemsida

Klassponsor
Extern tävling

 • Skänk priser till tävlingsklasser
 • Speakertext under tävlingen
 • Företagets logotyp på vår hemsida
 • Möjlighet att på tävlingsplatsen ställa ut era reklamskyltar med företagets logotyp
 • Möjlighet att på tävlingsplatsen presentera annat informations-material

Sponsra inköp av ponny/häst
Kostnad 35 000–75 000 kr inkl. moms

När ert företag sponsrar inköp av en ponny eller häst så kommer hästens namn att börja
med ert företagsnamn.

Exempel: Företaget som sponsrar inköpet heter "Plåtslaget" och ponnyn/hästen heter "Brunte" så blir namnet "Plåtslagets Brunte"
Hemsida
Kostnad 1 000 kr/år

I paketet ingår:
 • Er logotyp på vår hemsida med länk till er hemsida
Varor/tjänster
Ert företag kan bidra med varor eller tjänster.
Ni får då på vår hemsida exponera er logotyp med länk till er hemsida.

Exempel på varor och tjänster:

 • Bidra med er tid och yrkeskunskap
 • Priser till tävlingar
Företagshinder
Kostnad från 9 000 kr/hinder
Nytt hinder såsom ni väljer att utforma det.
Klicka på länkarna nedan för att se exempel på företagshinder.
New Market Sponsorhinder
Gullmyra Sponsorhinder
Hinderfixaren Sponsorhinder

Våra sponsorer