Integritetspolicy


Inom Lomma Ridklubb behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta Dig angående ridklubbens och ridskolans verksamhet. 
Uppgifterna används bland annat till att hålla ordning på vårt medlemsregister, arrangera och genomföra tävlingar, fakturera Ditt medlemskap och Din ridning.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gjorde att kraven förändrades något. Med anledning av dessa förändringar kompletterade vi medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den kommer att beskriva mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn kan du ladda ner här.     
                               

Vänliga Hälsningar,
Lomma Ridklubb