Styrelsen 2024

Ordförande

Emma Idman

Vice Ordförande/Ledamot

Cecilia Svedebring

Kassör/Ledamot

Maria Hansson

Sekreterare/Ledamot

Jannike Brandt

Justerare/Ledamot

Catharina Enocsson

Suppleant

Karolina Lind

Suppleant

Caroline Mellnert

Suppleant

Nelli Holm

Suppleant

Helena Wallentin

Suppleant

Philippa Wipp

Valberedning

Robert Donnelly

Valberedning

VakantÖvriga Styrelsemedlemmar
Verksamhetschef

Sophia Nyman

Representant ungdomssektionen

Tuva Ljung, Ordförande

Representant tävlingssektionen

Johanna Nordgård