Styrelsen 2022

Ordförande
Emma Idman Roybon


Vice Ordförande
Cecilia SvedebringVerksamhetschef
Sophia NymanLedamöter

Flaminia Andersson Corvo
Jannike Brandt
Maria Hansson (Kassör)
Josefine Järdemar (Sekreterare)

Suppleanter
Catharina Enocsson
Monique Carden
Emma Tilson


Valberedning
Helena Fridholm
Magnus Räf
Carolin LyonsUS Ordförande
Emma Hultberg