Styrelsen 2023Ledmöter

Emma Idman Roybon, Ordförande

Cecilia Svedebring, Vice ordförande

Maria Hansson, Kassör

Jannike Brandt, Sekreterare

Catharina Enocsson

Suppleanter

Alex B Larsson

Robert Donnelly

Caroline Mellnert

Jeanette Nellsjö

Philippa Wipp
Verksamhetschef

Sophia Nyman

 

Representant ungdomssektionen

Tuva Ljung, Ordförande

 

Representant tävlingssektionen

Johanna Nordgård

 

Valberedning

Flaminia Andersson Corvo, sammankallande

Monique Carden