Styrelsen 2022

Ordförande
Emma Idman Roybon


Vice Ordförande
Cecilia SvedebringVerksamhetschef
Solveig Rydén FalkLedamöter

Flaminia Andersson Corvo
Jannike Brandt
Monique Carden (Kassör)
Josefine Järdemar (Sekreterare)

Suppleanter
Catharina Enocsson
Maria Hansson
Emma Tilson
 Valberedning
Helena Fridholm
Magnus Räf
Carolin LyonsUS Ordförande
Emma Hultberg