Utbildningsplan

Utbildningsplanen ligger som grund för rid- och teoriundervisningen på ridskolan. Vi följer Svenska Ridsportförbundets riktlinjer för
rid- och teoriutbildning samt använder oss av SvRFs barn- och ryttarmärken i undervisningen.

För varje grupp finns en terminsplanering med innehåll och mål för
terminen. Prata med din ridlärare för mer information.
Vi erbjuder också specialgrupper i dressyr och hoppning
För dig som vill inrikta dig mot någon av disciplinerna hoppning eller dressyr erbjuder vi specialgrupper i respektive disciplin. För att barn och ungdomar ska få en bred bas i sin ridutbildning rekommenderar vi starkt att specialgruppen kompletteras med ytterligare en ridlektion i veckan.

Privatlektioner
När möjligheten finns erbjuder vi även privatlektioner. Privatlektioner ses i första hand som ett komplement till de ordinarie lektionerna, och rekommenderas till dig med en önskan om att träna extra på något specifikt, eller bara unna dig ett extra lyxigt ridpass.

Lovaktiviteter, klubbtävlingar och extra kurser
Håll utkik på vår hemsida, där vi alltid annonserar alla övriga aktiviteter. Skicka gärna in önskemål om ni saknar någon aktivitet.

Knatteridning


Knatteridningen riktar sig i första hand till de allra yngsta barnen, rekommenderad åldersgräns är från fyra år.
Vi har ingen övre åldersgräns, men knatteridningen riktar sig endast till barn.
I knatteridningen ges barnen möjlighet att under säkra former prova på ridning. Knatteridningen är en bra förberedelse för nybörjargrupperna och ett sätt att undersöka hur stort intresset hos barnet är.
Till knatteridningen anmäler man sig och betalar från gång till gång. Knatteridningen är därför inte en sammanhängande kurs, utan varje lektion påminner mycket om de tidigare ridtillfällena. Det finns dock inga begränsningar för hur många gånger man kan komma till knatteridningen.

Knatteridning har vi varje fredag klockan 14.30


Nybörjargrupp


Nybörjargrupper sträcker sig normalt över två terminer. Den första terminen som “Förberedande Nybörjare” och den andra terminen som “Fortsättning Nybörjare”.

Vi använder oss av barnmärken, framtagna av Stockholms Läns Ridsportförbund, i undervisningen. Märkena är uppdelade i olika nivåer, från Vita Hästen till Guld Hästen, och baseras på barnens ökade kunskap. Nybörjarlektionerna är 60 minuter långa
Förberedande Nybörjare har ett rullande schema med två lektioner med 30 minuter teori och 30 minuter ridning och den tredje lektionen med enbart teori.
Nybörjare Fortsättning har ett schema om två lektioner med 30 minuter teori och 30 minuter ridning och den tredje lektionen med enbart ridning med hästen.
Målsättningen med nybörjargrupperna är:

 • Lära sig säker hästhantering både från marken och vid ridning samt känna trygghet tillsammans med hästen.
 • Efter två terminer kunna rida själv i skritt och trav och ha provat på att galoppera.
 • Ha ridit både i ridhus och ute i naturen.
 • Kunna göra i ordning hästen själv inför och efter ridning.
 • Få grundläggande kunskaper om hästar som bland annat innefattar hästens skötsel, utrustning, beteende och utfodring.

I barn-, ungdoms- och vuxengrupperna rider man varje gång. Varje termin har ett teoripass. Eleven ska kunna sköta, sadla och tränsa sin häst före lektionens början samt ta hand om häst och utrustning efter lektionens slut.
I varje nivå ingår, förutom de nya momenten, även innehållet från tidigare nivåer. Varje nivå sträcker sig över flera terminer, ridläraren avgör när gruppen byter nivå. Vanligtvis sträcker sig nivåerna över en längre tidsperiod ju högre upp man kommer.


Grupperna

Barngrupp - 1 2 3
Barngrupper finns på nivå 1, 2 och 3. Elevernas ålder är ca 7-14 år och lektionerna är 45 minuter långa.


Ungdom - 1 2 3 4 5
Ungdomsgrupper finns på nivå 1, 2, 3, 4 och 5. Elevernas ålder är ca 13-20 år. Lektionerna är 50 minuter långa.


Vuxen - 1 2 3 4 5
Vuxengrupperna finns på nivå 1, 2, 3, 4 och 5. Elevernas ålder är ca 20 år och uppåt. Lektionerna är 50 eller 60 minuter långa.


Nivå 1

Märken: Guldhästen och Ryttarmärke I
Ridning

 • Genomgång av lodrät och lätt sits
 • Balans- och gymnastikövningar
 • Genomgång av de grundläggande hjälperna (framåtdrivande, förhållande och vändande)
 • Öka och minska tempot i olika gångarter
 • Böjda spår, volterna, byt om volt, serpentinbågar, vänd igenom volten
 • Påbörja övning av ställning och böjning
 • Galoppfattning
 • Ridning över bommar i lättridning och lätt sits
 • Hoppning över enkelhinder i trav
 • Påbörja hoppning i galopp

Teori

 • Goda kunskaper om hästens delar, hästens färger och tecken, hästens kroppspråk, ridbanans vägar, sadelns och tränsets delar
 • Grundläggande kunskaper i sadling och tränsning, visitation av hästen, munderingsvård
 • Genomgång av ryttarens hjälper (framåtdrivande, förhållande och vändande) ryttarens olika sitsar (lodrät och lätt sits)

Nivå 2

Märken: Ryttarmärke II
Ridning

 • Övning av lodrät och lätt sits
 • Påbörja samverkan av hjälperna
 • Tempoväxlingar och övergångar
 • Öka och minska volten
 • Större krav på ställning och böjning
 • Framdelsvändning
 • Ridning över bommar och bomserier i lättridning och lätt sits.
 • Hoppning av enkelhinder, hinder i följd samt enkla serier i trav och galopp.
 • Galoppfattning, galopp.

Teori
 • Goda kunskaper i sadling och tränsning, visitation av häst, munderingsvård.
 • Grundläggande kunskaper om hästens beteende, foderlära, hästens dagliga vård.
 • Grundläggande kunskaper i ridlära, ryttarens hjälper och hur de påverkar hästen, ryttarens olika sitsar och hur de påverkar hästen.

Nivå 3

Märke: Ryttarmärke III
Dressyrprogram på LC-nivå
Ridning

 • Träning av sits och samverkan mellan hjälperna
 • Halvhalt
 • Hästens form
 • Framdelsvändning med större krav på korrekt utförande
 • Skänkelvikning
 • Större krav på utförande av tempoväxlingar och övergångar
 • Mellangångarter
 • Hoppning av olika hindertyper, serier, enklare banor i trav och galopp

Teori

 • Goda kunskaper i hästens mundering, hästens beteende, hästens dagliga vård, foderlära, ridvägarna och deras ändamål, ryttarens hjälper och hur de påverkar hästen, ryttarens sits
 • Grundläggande kunskaper om munderingens avpassande, regler för ridning på ridbana, hästens anatomi, hästens sjukdomar, olika hindertyper och hinderbyggnad
 • Genomgång av hästens form och betydelsen av att rida hästen i rätt form
Lätt C:1 2015

Lätt C:2 2015

Nivå 4

Märke: Ryttarmärke IV
Dressyrprogram på LB/LA-nivå

Ridning

 • Skänkelvikning i skritt och trav med större krav på utförande
 • Ryggning
 • Förbereda inför samt påbörja bakdelsvändning
 • Förbereda inför samt påbörja förvänd galopp
 • Större krav på hästens form samt att kunna variera formen
 • Rakriktning
 • Ökade gångarter
 • Hoppning av olika hindertyper, kombinationer samt banhoppning

Teori

 • Goda kunskaper om munderingens avpassande, regler för ridning på ridbana, hästens anatomi, hästens sjukdomar, häst- och stallvård, olika hindertyper och hinderbyggnad, hästens form, ridlära
 • Grundläggande kunskaper om regler för tävlingsdeltagande, trafikregler, allemansrätt
Lätt B:1 2015

Lätt B:2 2016

Lätt A:1 20017

Lätt A:3 2013

Lätt A:4 2015

Nivå 5

Märke: Brons- och silvermärke
Dressyrprogram på LA-nivå och uppåt

Ridning

 • Större krav på att stämma av hästens form och tempo samt varierande av formen
 • Större krav på uppvisningsmässigt utförande av dressyrrörelser
 • Öppna och sluta
 • Enkla byten, galoppombyten
 • Hoppning av kombinationer med olika avstånd, banhoppning nivå LC/LB

Teori

 • Fördjupande kunskaper i tidigare nivåers ämne