Lektionstid
Lektionstid är den tid eleven/ryttaren disponerar hästen inklusive upp- och avsittning samt fram- och bortplockning av material.
Ridavgiften
Ridavgiften faktureras för hela terminen.
Vid för få anmälningar till en enskild grupp förbehåller vi oss rätten att föreslå en alternativ grupp.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften betalas per kalenderår. För att rida lektion krävs att du är medlem i klubben. I avgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Som medlem hos oss har du även möjlighet att delta i övriga aktiveter.
Provridning
Som ny elev har du självklart möjlighet att provrida i lämplig grupp innan du binder upp dig för hela terminen. Du får provrida max två lektioner. Börjar du rida den tredje lektionen tackar du ja till resterande termin. Väljer du att inte fortsätta rida hos oss efter din provridning betalar du drop in-pris för de gånger du har ridit.
Avbokning
Vid förhinder eller sjukdom ska återbud lämnas senast kl. 13.00 samma dag med undantag för lördagar där du måsta lämna återbud senast fredagen före kl. 18.00. Du har möjlighet att rida igen missade lektioner, om de är korrekt avbokade, i mån av plats i lämplig grupp. Missade lektioner måste tas igen under innevarande termin.

Abonnemang

Din anmälan är bindande för innevarande termin och din plats på ridskolan förlängs automatiskt termin för termin. Vill du av någon anledning säga upp din plats behöver du göra det skriftligt via formuläret
Avboka Ridabonnemang senast 1 månad före nästkommande terminsstart.
Bokningsregler
Vid anmälan till våra övriga aktiviteter (kurser, lovaktiviteter etc) måste eventuell avbokning göras en vecka innan aktiviteten. Vid senare avbokning faktureras hela beloppet om inte sjuk- eller veterinärintyg kan visas.
Påminnelse
Vid förfallen faktura tillkommer en påminnelseavgift på 100 kronor
Återbetalning av ridavgift
Vi är restriktiva med att återbetala ridavgifter som redan är betalda, undantag görs vid uppvisande av läkarintyg. Vid återbetalning av ridavgifter tas alltid en administrativ avgift på 100 kr ut.

Informationsfolder
Här hittar du vår informationsfolder med mer bra att veta!